Likvidnost (engl. liquidity; njem. Liquidität) podrazumijeva se sposobnost poduzeća da korištenjem raspoložive imovine pravodobno podmiri sve financijske obveze. Razlikuju se strukturalna ili strateška likvidnost, koja proizlazi i iz neto radnog kapitala te iz slobodnog kreditnog limita, i dinamička likvidnost, koja se putem plana plaćanja osigurava za kratkoročno upravljanje novčanim sredstvima. 
Neto radni kapital je razlika između kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza, te služi kao mjera financijske upravljivosti poduzeća.

Izvor: Rječnik za kontrolere, IGC – International Group of Controlling, Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje, Zagreb, 2013.

Leksikon pojmova - Sve