Pomoću kontribucijskog računa dobiti i gubitka kupaca (engl. customer contribution accounting; njem. Kundendeckungsbeitragsrechnung) moguće je predočiti → kontribuciju (doprinos) pojedinog kupca nakon što su svi troškovi za koje je nedvojbeno da su nastali (postoji dokumentacija) u vezi s tim kupcem oduzeti od prihoda. Bitan alat za oblikovanje razvoja marketinške politike i za strateški menadžment je grupno analiziranje kupaca. Za tu svrhu kupci se klasificiraju u odgovarajuće skupine ili kategorije interesa. Moguća raspodjela prema kategorijama može izgledati ovako:
A-kupci = više od 250.000 prihoda 
B-kupci = 50.000-250.000 prihoda 
C-kupci = 10.000-50.000 prihoda
D-kupci = manje od 10.000 prihoda 
E-kupci = novi kupci (šifra kupca bit će dodijeljena tijekom izvještajne godine).

Izvor: Rječnik za kontrolere, IGC – International Group of Controlling, Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje, Zagreb, 2013.

Prethodni
  Kontrola
Leksikon pojmova - Sve