Brainwriting (eng. Brainwriting; njem. Kartenumlauftechnik) je metoda zapisivanja misli, odnosno kreativna tehnika kojom se slobodno i spontano generiraju ideje i utvrđuju mogućnosti rješavanja problema. Ova metoda inačica je brainstorminga, a jedina razlika je da se ideje iznose pismeno, a ne usmeno. Iz tog razloga je namijenjena svima onima koji ne vole javno, verbalno iznositi svoje ideje i o njima raspravljati s ostalim članovima grupe ili tima. Metoda pri kojoj svatko pojedinačno zapisuje ideje najčešće se primjenjuje za prikupljanje mnoštva ideja u kratkom vremenu da bi se riješio određeni problem ili da bi se utvrdili potencijalni rizici te uzroci učestalosti njihovog ponavljanja i slično. Tijekom brainwritinga, prijedlozi i ideje zapisuju se na papir koji kruži od sudionika do sudionika čime se potiče daljnje razvijanje postojećih i nastajanje novih kreativnih ideja. Potom sudionici strukturiraju i vrednuju ideje te odabiru najbolje da bi se donijela konačna odluka. Srića (1992) ističe da je „oluja pisanja“ vrlo korisna jer:

  • daje najveći mogući broj ideja u kratkom vremenu,
  • se dobivene ideje postepeno sužuju i specificiraju,
  • je pogodna za ljude koji ne vole javno iznositi prijedloge,
  • se primjenjuje u manjim grupama (4 – 7 osoba),
  • zahtijeva stručnu i profesionalnu heterogenost grupe radi kreativnije atmosfere,
  • se pismena komunikacija grupe po potrebi dopunjava usmenom komunikacijom.

Brainwriting metoda poželjna je za provođenje ako:

  • imate prevelike skupinu za ostvarenje učinkovitog brainstorminga. U tom slučaju možete provesti brainwriting, primjerice tijekom konferencije na kojoj sudjeluje više od petsto ljudi tako da ostavite veliku karticu na svako  sjedalo postavljajući pitanja, a zatim svaki član proslijedi karticu nekome drugome te sve ponovite tri puta s minutom pisanja;
  • imate povučene, tihe i mirne ljude u grupi koji su zastrašeni tradicionalnim brainstormingom;
  • radite u okolini u kojoj nije prihvaćen brainstorming „ludih ideja“ ili izražavanje ideja koje nisu istovjetne idejama višeg menadžmenta;
  • ste ograničeni vremenom u kojemu morate potaknuti grupu na stvaranje ideja „olujom mozgova“;
  • nemate dovoljno iskusnog moderatora;
  • uočite opasnost od glasnih pojedinca koji kritiziraju tuđe ideje što se često događa u tradicionalnom brainstormingu.

Izvor: Poslovna učinkovitost

Leksikon pojmova - Sve