[VIDEO] Upotreba VBA za specifične izračune (top n i slično)

[VIDEO] Upotreba VBA za specifične izračune (top n i slično)

Pogledajte video o upotrebi VBA za specifične izračune (top n i slično).

Saznajte više...
 

Pretpostavke djelotvornog upravljanja rizicima

Pretpostavke djelotvornog upravljanja rizicima

Temeljne odrednice upravljanja rizicima Svaka aktivnost, u bilo kojem području, nosi određenu razinu rizika. Osobne preferencije odnosno želje...

Saznajte više...
 

Korištenje Data Table mogućnosti u programu Microsoft Excel

Korištenje Data Table mogućnosti u programu Microsoft Excel

Program Microsoft Excel nastao je 1985. godine u verziji za Macintosh, a na PC računalima se pojavio dvije godine kasnije. Od 1993. predstavlja...

Saznajte više...
 

Microsoft Power BI – Smart Way Of Doing Business Intelligence

Microsoft Power BI – Smart Way Of Doing Business Intelligence

Excel 365, Excel 2016, Power View, Power Map, Pivot tablice, Power BI Desktop,   Power BI Service, Power Query, Get And Transform, Power...

Saznajte više...
 

KONTROLER: Superman ili mornar?

KONTROLER: Superman ili mornar?

1. ZAŠTO je uopće potreban kontroler u organizaciji? Svaka vrsta organizacije, bilo da je profitnog ili neprofitnog karaktera, treba imati za cilj...

Saznajte više...
 

Klasterizacija k-means algoritmom u Excel-u

Klasterizacija k-means algoritmom u Excel-u

Klasterska analiza je postupak kojim se skup objekata grupira u grupe tj. u disjunktne podskupove. Pritom objekti iz iste grupe (klastera) moraju biti...

Saznajte više...
 

Prikaz rada u VBA u Excel-u na primjeru

Prikaz rada u VBA u Excel-u na primjeru

Kako bi približili jednostavnost rada u Visual basicu za Excel ovdje je prikazan jedan jednostavni primjer upotrebe VBA koda u rješavanju problema u...

Saznajte više...