Investicija (engl. investment; njem. Investition) je u osnovi svako ulaganje novca koje bi trebalo dovesti do povećanja vrijednosti poduzeća. Investicijski budžet je plan u kojem su određene ključne investicije s pripadajućim iznosima za sljedeću proračunsku godinu. Investicijska studija oblik je ekonomske analize kojom se utvrđuje hoće li se isplatiti investicije za određenu namjenu. Prije nego što se odobri bilo kakvo veće ulaganje i uključi u investicijski budžet, treba napraviti investicijsku studiju. Pri tome se obično radi o analizi novčanog toka koja treba pokazati hoće li zbroj svih koristi tijekom cijelog planiranog vijeka trajanja investicije premašiti zbroj svih izdataka. U tu svrhu upotrebljavaju se različite metode za procjenu kapitalnih ulaganja:

  • Jednostavne ili statičke metode uspoređuju koristi i izdatke ne uzimajući u obzir vrijeme kada se događa novčani tok. Stoga su prikladne samo za grube, odnosno preliminarne procjene.
  • Kod dinamičkih metoda novčani se tokovi diskontiraju na početak razdoblja ulaganja. U tom je slučaju moguće uzeti u obzir vremensku vrijednost novca. Kao diskontnu stopu uputno je koristiti stopu povrata na ulaganje (ROI), koja je obično određena u konceptu poslovanja poduzeća, prema čemu bi svaka investicija trebala biti rentabilna barem onoliko koliko iznosi utvrđeni ciljni ROI.
Leksikon pojmova - Sve