Microsoft Power BI – Smart Way Of Doing Business Intelligence

Microsoft Power BI – Smart Way Of Doing Business Intelligence

Excel 365, Excel 2016, Power View, Power Map, Pivot tablice, Power BI Desktop,   Power BI Service, Power Query, Get And Transform, Power...

Saznajte više...
 

Klasterizacija k-means algoritmom u Excel-u

Klasterizacija k-means algoritmom u Excel-u

Klasterska analiza je postupak kojim se skup objekata grupira u grupe tj. u disjunktne podskupove. Pritom objekti iz iste grupe (klastera) moraju biti...

Saznajte više...
 

Mogućnosti upotrebe Microsoftove Power grupe proizvoda u kontrolingu i financijama

Mogućnosti upotrebe Microsoftove Power grupe proizvoda u kontrolingu i financijama

Power BI, a i ostali slični alati, mogu biti zbunjujući za korisnika i najprije treba objasniti koji alati se za što koriste, kako bi se osoba koja...

Saznajte više...
 

Hi-kvadrat test u Excel-u

Hi-kvadrat test u Excel-u

χ2-test (hi-kvadrat) je vrlo praktičan test kojeg generalno koristimo kada želimo utvrditi odstupaju li neke dobivene (opažene) frekvencije od...

Saznajte više...
 

VBA za Excel i zašto ga koristiti?

VBA za Excel i zašto ga koristiti?

Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) koristi se zajedno sa Excelom uglavnom s ciljem automatizacije određenih zadataka (koji...

Saznajte više...
 

[PREZENTACIJA] Excel®2016 – Najdraži alat kontrolera

[PREZENTACIJA] Excel®2016 – Najdraži alat kontrolera

U sljedećoj prezentaciji se nalaze kratke informacije o novostima koje nam je donio Excel®2016, a odnose se na: vizualizaciju podataka: Treemap,...

Saznajte više...
 

Makro naredbe u Excel-u - Poslovna učinkovitost

Makro naredbe u Excel-u - Poslovna učinkovitost

Nema potrebe da nešto radite po sto puta, neka to Excel radi umjesto vas. Pogledajte edukativni video o korištenju i snimanju makro naredbi u...

Saznajte više...