KONTROLER: Superman ili mornar?

KONTROLER: Superman ili mornar?

1. ZAŠTO je uopće potreban kontroler u organizaciji? Svaka vrsta organizacije, bilo da je profitnog ili neprofitnog karaktera, treba imati za cilj...

Saznajte više...
 

[VIDEO] Excel 2016: Hijerarhijski grafikoni

[VIDEO] Excel 2016: Hijerarhijski grafikoni

Pogledajte videozapis o novom Excelu 2016. - hijerarhijski grafikoni i izradite praktičnu vježbu izrade istih s našim predavačem Dušanom...

Saznajte više...
 

Klasterizacija k-means algoritmom u Excel-u

Klasterizacija k-means algoritmom u Excel-u

Klasterska analiza je postupak kojim se skup objekata grupira u grupe tj. u disjunktne podskupove. Pritom objekti iz iste grupe (klastera) moraju biti...

Saznajte više...
 

Prikaz rada u VBA u Excel-u na primjeru

Prikaz rada u VBA u Excel-u na primjeru

Kako bi približili jednostavnost rada u Visual basicu za Excel ovdje je prikazan jedan jednostavni primjer upotrebe VBA koda u rješavanju problema u...

Saznajte više...
 

Mogućnosti upotrebe Microsoftove Power grupe proizvoda u kontrolingu i financijama

Mogućnosti upotrebe Microsoftove Power grupe proizvoda u kontrolingu i financijama

Power BI, a i ostali slični alati, mogu biti zbunjujući za korisnika i najprije treba objasniti koji alati se za što koriste, kako bi se osoba koja...

Saznajte više...
 

Hi-kvadrat test u Excel-u

Hi-kvadrat test u Excel-u

χ2-test (hi-kvadrat) je vrlo praktičan test kojeg generalno koristimo kada želimo utvrditi odstupaju li neke dobivene (opažene) frekvencije od...

Saznajte više...
 

VBA za Excel i zašto ga koristiti?

VBA za Excel i zašto ga koristiti?

Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) koristi se zajedno sa Excelom uglavnom s ciljem automatizacije određenih zadataka (koji...

Saznajte više...