KONTROLER: Superman ili mornar? Objavljeno: 25. 05. 2017 - 2:51

1. ZAŠTO je uopće potreban kontroler u organizaciji?

Svaka vrsta organizacije, bilo da je profitnog ili neprofitnog karaktera, treba imati za cilj da u svom poslovanju ostvari veće koristi od troškova te maksimalni povrat na raspoloživa sredstva. Naravno da pri tome organizacije trebaju voditi računa da je tako postavljene i ostvarene ciljeve moguće i dugoročno ostvarivati tj. da su održivi.

Kontroler, kao partner menadžmentu, pomaže u ostvarenju organizacijskih ciljeva:

očuvanje postojeće vrijednosti i
stvaranje (nove) dodane vrijednosti.
Da bi kontroleri mogli pružiti kvalitetnu podršku pri ostvarivanju ciljeva, nužno je da je određen sadržaj njihovog posla i da za njegovo obavljanje imaju razvijene kompetencije.

2. ŠTO kontroleri zapravo rade?

Za opis sadržaja stručnog rada kontrolera može se koristiti procesni model kontrolinga1, pri čemu se glavni procesi kontrolinga mogu grupirati u četiri grupe:

3. KOJA znanja, vještine i vrline trebaju imati kontroleri za svoj posao? Da bi kontroleri bili uspješni, osim stručnih, trebaju posjedovati i druge kompetencije, kao što su: osobne, socijalne i konceptualno-kognitivne kompetencije. Za polaznu osnovu za definiranje opisa radnih mjesta u organizaciji kontrolera moguće je korisiti klasifikaciju u nastavku:

4. KAKO se postaje dobrim kontrolerom?

Zahtijevajući posjedovanje nabrojanih kompetencija kod kontrolera, postavlja se pitanje: ima li kontroler znanja, vještine i vrline kao Superman?

Nadalje, „rađa“ li se kontroler sa svim tim kompetencijama, te može li se reći su pojedinci preodređeni da mogu biti kontroleri?

Ili se pak dobrim kontrolerom postaje; kao npr. i dobrim mornarom?

Činjenica je da postojanje određenih predispozicija, kao i bivanje u određenom okruženju, može pomoći da se postane kontroler. Međutim, da bi se postalo dobrim kontrolerom, kao i za manje više sve u poslu (i životu), potrebno je vrijedno raditi i sakupljati iskustvo.
Dakle, može se reći, kao se često i kaže u njemačkom govornom području (uz koje se često veže razvoj modernog kontrolinga), da „vježba čini majstora“ (njem. „Übung macht den Meister.“).
Nastavno na prethodnu uspredbu kontrolera i mornara, može se, također u duhu njemačkog jezika, zaključiti da „nitko nije postao dobar mornar, a da prije nije preživio snažne oluje“ (njem. „Keiner wird ein guter Seemann, bevor er nicht schwere Stürme überstanden hat.“)

 

5. KOME koristi dobar kontroler?

Kao što se napravila analogija između mornara i kontrolera, na sličan način se može napraviti između jedrilice i poduzeća:

Za upravljanje jedrilicom, u dinamičnim i kompleksnim uvjetima, potrebno je imati odnosno razviti odgovarajuće sposobnosti, kako bi se moglo kroz promjenjivo vrijeme, vjetar i struje, sigurno jedriti i ostati na željenom kursu. Za to nije samo dovoljno imati iskusnu, profesionalnu i angažiranu posadu, nego i jedrilicu određenih performansi.
Iz perspektive menadžmenta poduzeća, isto se može usporediti s upravljanjem poduzećem. Jedrilica se mora boriti sa svojim izazovima, pa i u hodu prilagođavati svoju ranije planiranu rutu, sve kako bi uspješno došla do cilja. Na sličan način se i poduzeće mora kroz svoj poslovni model boriti s okruženjem, tržištem i konkurencijom da bi (p)ostalo uspješno.
Da bi jedrilica dobro jedrila, kapetanu su potrebni dobri mornari, a da bi se dobro upravljalo poduzećem, menadžerima su potrebni kontroleri.    

 

dr. sc. Mladen Meter
Konzultant za kontroling i financije
Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje

1) International Group of Controlling (IGC) (2014) Procesni model kontrolinga, str. 21., Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje, Zagreb
2) Meter, M. i Pureta T., Primjena modela kompetencija kontrolera u praksi, str. 118.-120., u Meter, M. (Urednik) (2016) Kontroling u praksi: Najnoviji trendovi u kontrolingu, Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje, Zagreb
3) Dostupno na: http://i926.photobucket.com/albums/ad108/DC-Universe/Superman/superman-2.jpg; pristupljeno: 14.03.2017.
4) Dostupno na: http://image.dnevnik.hr/media/images/640x338/Oct2016/61289664.jpg; pristupljeno: 14.03.2017.
5) Hamburger Hafen (2016) Iskusan kontroler kao iskusan mornar, osobna arhiva autora
6) Eschenbach, R. i Siller, H. (2011) Controlling profesionell, str. 20.-21., Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart

Novosti i događaji - Sve