[VIDEO] Upotreba VBA za specifične izračune (top n i slično)

[VIDEO] Upotreba VBA za specifične izračune (top n i slično)

Objavljeno: 28. 02. 2019 - 3:38
Pogledajte video o upotrebi VBA za specifične izračune (top n i slično).

Saznajte više...
 

Pretpostavke djelotvornog upravljanja rizicima

Pretpostavke djelotvornog upravljanja rizicima

Objavljeno: 28. 02. 2019 - 3:31
Temeljne odrednice upravljanja rizicima Svaka aktivnost, u bilo kojem području, nosi određenu razinu rizika. Osobne preferencije odnosno želje...

Saznajte više...
 

Korištenje Data Table mogućnosti u programu Microsoft Excel

Korištenje Data Table mogućnosti u programu Microsoft Excel

Objavljeno: 08. 01. 2019 - 10:38
Program Microsoft Excel nastao je 1985. godine u verziji za Macintosh, a na PC računalima se pojavio dvije godine kasnije. Od 1993. predstavlja...

Saznajte više...
 

Microsoft Power BI – Smart Way Of Doing Business Intelligence

Microsoft Power BI – Smart Way Of Doing Business Intelligence

Objavljeno: 07. 01. 2019 - 3:48
Excel 365, Excel 2016, Power View, Power Map, Pivot tablice, Power BI Desktop,   Power BI Service, Power Query, Get And Transform, Power...

Saznajte više...
 

KONTROLER: Superman ili mornar?

KONTROLER: Superman ili mornar?

Objavljeno: 25. 05. 2017 - 2:51
1. ZAŠTO je uopće potreban kontroler u organizaciji? Svaka vrsta organizacije, bilo da je profitnog ili neprofitnog karaktera, treba imati za cilj...

Saznajte više...
 

Klasterizacija k-means algoritmom u Excel-u

Klasterizacija k-means algoritmom u Excel-u

Objavljeno: 13. 04. 2017 - 10:12
Klasterska analiza je postupak kojim se skup objekata grupira u grupe tj. u disjunktne podskupove. Pritom objekti iz iste grupe (klastera) moraju biti...

Saznajte više...
 

Prikaz rada u VBA u Excel-u na primjeru

Prikaz rada u VBA u Excel-u na primjeru

Objavljeno: 23. 03. 2017 - 10:37
Kako bi približili jednostavnost rada u Visual basicu za Excel ovdje je prikazan jedan jednostavni primjer upotrebe VBA koda u rješavanju problema u...

Saznajte više...