Održana 6. KONTROLING KONFERENCIJA: Planiranje, analiziranje i izvještavanje Objavljeno: 11. 06. 2015 - 11:47

6. Kontroling konferencija: Planiranje, analiziranje i izvještavanje

Ovogodišnja 6. Kontroling konferencija uspješno je održana u srijedu 10.06.2015. u Esplanade Zagreb.

Za kvalitetno određivanje i planiranje poslovnih ciljeva potrebno je na kvalitetan način ocijeniti potrebe tržišta, uzeti u obzir mogućnosti poduzeća da zadovolji iste, kao i suvremene trendove, ali i alternativno uspostavljanje moguće drugačijeg od postojećeg, tj. inovativnog, poslovnog modela poslovanja.
U navedenome od pomoći mogu biti suvremeni i inovativni pristupi u poslovnom planiranju.

Planiranje samo za sebe nema smisla, ukoliko ne podupire upravljačke procese u poduzeću, i ako se ne analiziraju rezultati ostvarenja, uspoređuju sa planiranim, prognoziranim odnosno veličinama prethodnih razdoblja, a onda na temelju relevantnih odstupanja i poduzimaju odgovarajuće aktivnosti sa krajnjim ciljem unapređenja poslovanja poduzeća te stvaranja dodane vrijednosti.

Primjena suvremenih standarda za izradu poslovnih izvještaja i prezentacija omogućavaju učinkovito i efikasno poslovno izvještavanje, čime se osigurava transparentnost poslovnih rezultata, a onda posljedično i bolje upravljanje poslovnim rezultatom poduzeća.

Cilj ove konferencije bio je na temelju rezultata empirijskog istraživanja te izlaganja renomiranih stručnjaka iz poslovne prakse dati praktične preporuke, kako bi se poboljšala postojeća razina kvalitete planiranja, analiziranja i izvještavanja u poduzećima.

SADRŽAJ I RASPORED KONFERENCIJE

09:00 - 09:10 Otvaranje konferencije 


09:10 - 09:30 Najznačajniji rezultati empirijskog istraživanja u hrvatskim poduzećima o planiranju, analiziranju i izvještavanju
dr. sc. Mladen Meter, Konzultant za kontroling i financije, Certified Controller, HICHERT®IBCS Certified Consultant, Poslovna učinkovitost d.o.o.
09:30 - 10:00 Planiranje, analiziranje i izvještavanje u kompleksnom poslovnom sustavu
Siniša Resanović, FCCA, Izvršni direktor korporativnog kontrolinga Atlantic Grupe d.d.
 • Izazovi diverzificiranih poslovno-informacijskih sustava kod heterogenih grupacija – kako ih premostiti?
 • Koliko vrsta industrije utječe na dizajn procesa planiranja?
 • Udjel IG transakcija dosta govori o snazi i veličini grupacije, ali i znatno utječe na dizajn procesa planiranja
 • U kojoj mjeri kontroling, a u kojoj informacijske tehnologije mogu utjecati na optimalno planiranje, analiziranje i izvještavanje?

 

PLANIRANJE

10:00 - 10:30 Strateško i operativno planiranje – međuzavisnosti i kolizije Petra Kirn Sopta, Direktor kontrolinga, Vipnet d.o.o.
 • Strateško planiranje – osnova za dugoročno generiranje vrijednosti
 • Operativno planiranje – osnova za praćenje operativne izvrsnosti
 • Stvaranje i održavanje sklada između strateškog i operativnog planiranja
  10:30 - 10:50 Pauza za kavu
  10:50 - 11:20 Oblikovanje tržišne strategije na temelju regionalnih specifičnosti tržišta
dr. sc. Jakša Krišto, viši asistent i znanstveni savjetnik, Ekonomski fakultet Zagreb
 • Utjecaj regionalnih varijabli na tržišnu strategiju na primjeru iz prakse (varijable: geografske, demografske, društvene, socijalne, ekonomske, financijske i poslovne)
 • Analiza varijabli i ključnih tržišnih pokazatelja, statistička analiza i grupiranje u klastere
 • Izrada usmjerene i specijalizirane poslovne politike za pojedine regije
 • Primjena različitih prodajnih i distribucijskih strategija, usmjerenog marketinškog pristupa te razvoja proizvoda prema potrebama pojedine regije


11:20 - 11:50 Proces planiranja – Primjer iz prakse – Zvijezda d.d. (Agrokor koncern)
Krešimir Lokas, Rukovoditelj kontrolinga, Zvijezda d.d. (Agrokor koncern)

 • Proces planiranja
 • Vremenski okvir i sadržaj poslovnog planiranja
 • Uključenost zaposlenika u proces poslovnog planiranja
 • Povezivanje pojedinačnih u zajednički, sveobuhvatni poslovni plan

ANALIZIRANJE

11:50 - 12:20 Analiza poslovnog okruženja poduzeća
mr. sc. Nikola Cvjetković, CFO, član Uprave, AWT International d.o.o.
 • Poznajete li dovoljno svoje kupce i dobavljače?
 • Gdje se nalazite u odnosu na izravne konkurente?
 • Otkuda vam prijete najveći rizici iz poslovnog okruženja?
  12:20 - 13:20 Pauza za ručak
13:20 - 13:50 Analiza i kontroling proizvoda i usluga
Branko Grubić, dipl. oec., Direktor kontrolinga, Petrokemija d.d.
 • Izvori podataka za analizu okoline poduzeća
 • Postupak analize šire i uže okoline – plan vs. prognoza vs. ostvarenje
 • Objedinjavanje i prezentacija rezultata analize – od tržišta, preko poduzeća do proizvoda

IZVJEŠTAVANJE

13:50 - 14:20 Kreiranje menadžerskih izvještaja – glavne smjernice iz poslovnog iskustva
Hrvoje Filipčić, dipl. oec., Direktor kontrolinga, Certified Controller, Franck d.d.
 • Načela kreiranja menadžerskih izvještaja
 • Opća pravila izrade menadžerskih izvještaja
 • Osnovni mediji komunikacije
 • Vizualni dizajn menadžerskih izvještaja
14:20 - 14:40 Vizualizacija financijskih izvještaja primjenom HICHERT®IBCS standarda
mr. sc. Dalibor Brnos, MBA, Certified Controller, Predsjednik Uprave Brionka d.d.
 • Sadržaj HICHERT®IBCS pravila za poslovno izvještavanje
 • Top 10 preporuka HICHERT®IBCS standarda
 • Vizualizacija elemenata računa dobiti i gubitka i bilance
  14:40 - 15:00 Pauza za kavu
15:00 - 15:30 Vizualizacija i izvještavanje pomoću HICHERT®IBCS certificiranog rješenja – Tableau platforme
mr. sc. Krešimir Futivić, Senior BI Consultant, Neos d.o.o.
 • Tableau platforma – tržišni lider u vizualizaciji podataka
 • Tableau platforma – certificirano rješenje od HICHERT®IBCS
 • Primjeri vizualizacije i izvještavanja iz prakse pomoću Tableau platforme
15:30 – 16:30 OKRUGLI STOL:
Izazovi planiranja, analiziranja i izvještavanja u poslovnoj praksi
Moderator:
prof. dr. sc. Sandra Janković
 • Konvergentnost (približavanje i integracija) eksternog i internog planiranja, analiziranja i izvještavanja
 • Utjecaj nove EU računovodstvene direktive o objavljivanju nefinancijskih informacija na sustav izvještavanja (disclosure of non-financial and diversity information)
 • Izvještavanje o održivosti: ekonomski, društveni i ekološki aspekt izvještavanja
 • Utjecaj najnovijih trendova na planiranje, analiziranje i izvještavanje (Big Data, Controlling 4.0,...)

Sudionici okruglog stola

Renata Domović, dipl. oec., Regionalni voditelj kontrolinga, M San Grupa d.d. 
mr. sc. Olja Brkljačić, Direktor kontrolinga, Erste Card Club d.o.o.
Nikica Sekulić, MBA, Vodeći specijalist za plan i kontroling, STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o. (INA Grupa) 
mr. Karla Katalenac, Voditelj financijskog kontrolinga, Jadran Galenski laboratorij d.d. 
Ante Belamarić, dipl. oec., Direktor kontrolinga, Auto Hrvatska d.d. 
Kristijan Babić, Divizijski financijski kontroler, L&P Springs Croatia | LPT d.o.o. 
Davorin Capan, Predsjednik Uprave, Neos d.o.o.
  16:30 Zatvaranje konferencije; druženje i razmjena iskustava

 

MEDIJSKI POKROVITELJI

Za svakog sudionika kontroling konferencije smo priremili knjigu za koju je Poslovna učinkovitost dobila pravo prevođenja od International Group of Controlling (IGC), budući da je njihov punopravan član – „PROCESNI MODEL KONTROLINGA“.
 

Kratkom pregledu knjige možete pristupiti ovdje.

Arhiva novosti - Sve