Disneyjeva strategija uspješnosti

Uloge sanjara, realista i kritičara sastavnica su „Disneyjeve strategije uspješnosti“ (eng. Disney Method; njem. Walt-Disney-Methode)...

Saznajte više...