Kontroling u praksi: Najnoviji trendovi u kontrolingu Objavljeno: 11. 03. 2014 - 11:35

Poslovna učinkovitost izdala je knjigu

KONTROLING U PRAKSI - Najnoviji trendovi u kontrolingu

Kontroling predstavlja iznimno značajnu funkciju podrške menadžmentu pri upravljanju poslovanjem poduzeća. Kako bi kontroleri mogli na primjeren način podržati rad menadžmenta, nužno je da budu kompetentni. Jedna od temeljnih grupa kompetencija kontrolera su stručne kompetencije. U tom kontekstu nameće se potreba izgradnje stručnih kompetencija kontrolera, kao i potreba praćenja i poznavanja suvremenih trendova u kontrolingu. Neki od suvremenih trendova kontrolinga već su prisutni u praksi hrvatskih poduzeća, a za neke trendove koji će se tek pojaviti i u Hrvatskoj vjerujemo da ova knjiga može biti dobra priprema.

Ova knjiga sadržava radove o najnovijim trendovima u kontrolingu, kao i primjere primijenjene dobre prakse kontrolinga u poslovanju. Knjiga se sastoji od 10 tema, a u njenoj izradi sudjelovalo je 16 renomiranih autora i praktičara iz Hrvatske i inozemstva. Primjeri dobre prakse kontrolinga pokazuju na koji način se mogu ostvariti konkretni pozitivni učinci primjenom koncepata i instrumenata kontrolinga u poslovnoj praksi.

Temeljni cilj ove knjige je pridonijeti daljnjem oblikovanju i produbljivanju stručnih i znanstvenih spoznaja iz područja kontrolinga, te dati poticaj razvoju prakse kontrolinga u Hrvatskoj kako bi se omogućio rast i razvoj poduzeća.

Zahvaljujemo autorima koji su u ovoj knjizi podijelili svoja vrijedna znanja, praktična iskustva i slučajeve iz poslovne prakse, kao i recenzentima te svima ostalima koji su sudjelovali u izradi knjige i svojim idejama i prijedlozima pridonijeli njenoj kvaliteti i prepoznatljivosti.


Nadamo se da će stručna javnost, kontroleri i menadžeri prihvatiti ovo izdanje kao koristan materijal te obveznu literaturu u obavljanju svog posla.

Cijena knjige je 290 HRK (+25 HRK troškovi poštarine za Hrvatsku) a možete ju naručiti na info@poslovnaucinkovitost.eu.

Kontroling publikacije - Sve