Microsoft Power BI – Smart Way Of Doing Business Intelligence

Microsoft Power BI – Smart Way Of Doing Business Intelligence

Objavljeno: 07. 01. 2019 - 3:48
Excel 365, Excel 2016, Power View, Power Map, Pivot tablice, Power BI Desktop,   Power BI Service, Power Query, Get And Transform, Power...

Saznajte više...
 

Klasterizacija k-means algoritmom u Excel-u

Klasterizacija k-means algoritmom u Excel-u

Objavljeno: 13. 04. 2017 - 10:12
Klasterska analiza je postupak kojim se skup objekata grupira u grupe tj. u disjunktne podskupove. Pritom objekti iz iste grupe (klastera) moraju biti...

Saznajte više...
 

Mogućnosti upotrebe Microsoftove Power grupe proizvoda u kontrolingu i financijama

Mogućnosti upotrebe Microsoftove Power grupe proizvoda u kontrolingu i financijama

Objavljeno: 12. 08. 2016 - 9:45
Power BI, a i ostali slični alati, mogu biti zbunjujući za korisnika i najprije treba objasniti koji alati se za što koriste, kako bi se osoba koja...

Saznajte više...
 

Hi-kvadrat test u Excel-u

Hi-kvadrat test u Excel-u

Objavljeno: 16. 04. 2016 - 9:37
χ2-test (hi-kvadrat) je vrlo praktičan test kojeg generalno koristimo kada želimo utvrditi odstupaju li neke dobivene (opažene) frekvencije od...

Saznajte više...
 

VBA za Excel i zašto ga koristiti?

VBA za Excel i zašto ga koristiti?

Objavljeno: 20. 02. 2016 - 9:21
Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) koristi se zajedno sa Excelom uglavnom s ciljem automatizacije određenih zadataka (koji...

Saznajte više...
 

[PREZENTACIJA] Excel®2016 – Najdraži alat kontrolera

[PREZENTACIJA] Excel®2016 – Najdraži alat kontrolera

Objavljeno: 14. 01. 2016 - 9:15
U sljedećoj prezentaciji se nalaze kratke informacije o novostima koje nam je donio Excel®2016, a odnose se na: vizualizaciju podataka: Treemap,...

Saznajte više...