Optimizacija procesa kontrolinga Objavljeno: 06. 08. 2015 - 10:59

Kontroling predstavlja iznimno značajnu funkciju podrške menadžmentu pri upravljanju poslovanjem poduzeća.

Da bi kontroling svoju zadaću uspješno obavljao, nužno je da procesi u kontrolingu budu uspostavljeni na profesionalan način, a za isto je potrebno:

• upoznati se i razumijeti specifičnu prirodu procesa u kontrolingu
• modelirati i oblikovati procese u kontrolingu
• uskladiti procese u kontrolingu sa strategijom poslovanja
• promijeniti odnosno optimizirati sadržaj i način odvijanja procesa u kontrolingu.

Procesni model kontrolinga obuhvaća glavne procese u kontrolingu i propisuje način njihovog optimalnog organiziranja, te je njegovim korištenjem moguće:

• na standardan način prikazati procese u kontrolingu
• jednostavno objasniti procese kontrolinga
• olakšati preispitivanje vlastitih koncepata procesa u kontrolingu
• osigurati jednoznačno razumijevanje kontrolinga u poduzeću.

Procesni model kontrolinga je svrhovit i pojednostavljen prikaz koji predstavlja aktivnosti u procesu postavljanja ciljeva, planiranja i upravljanja, a obuhvaća 10 glavnih procesa u kontrolingu:

Procesni model kontrolinga

Slika 1: Procesni model kontrolinga

Procesni model kontrolinga služi za:

• dokumentiranje
• analizu
• oblikovanje
• komunikaciju procesa kontrolinga
• dodjelu odgovornosti tj. uloga.

Procesni model kontrolinga usmjeren je na hijerahijski procesni model i promatra procese na različitim razinama:

Pregled procesnih razina

Slika 2: Pregled procesnih razina

Pomoću procesne hijerarhije stvaraju se transparentnost te jasnoća procesa i struktura, tako da se sustavno prikažu poveznice nadređenih aktivnosti i pojedinosti tj. detalja unutar nadređenih aktivnosti.

Procesni model razlikuje četiri razine:

1.    razina – obuhvaća sam proces kontrolinga, kao jednog od važnijih upravljačkih procesa,
2.    razina – obuhvaća deset glavnih procesa u kontrolingu,
3.    razina – obuhvaća podprocese glavnih procesa,
4.    razina – obuhvaća aktivnosti pojedinih podprocesa.

Procesni hijerarhijski model kontrolinga definira input, koji je nužan za započinjanje procesa, i output, koji se prenosi na druge procese (procesne etape).
Za prikaz glavnih procesa i podprocesa moguće je koristiti standardizirane prikaze (predloške):

Standardni prikaz za glavne procese i podprocese

Slika 3: Standardni prikaz za glavne procese i podprocese

Oni dokumentiraju postavljanje ciljeva, sadržaje i procesne etape:

• input – ulazne veličine koje uglavnom pripremaju vlasnici procesa izvan organizacijske jedinice kontrolinga za same procese kontrolinga
• output – izlazne veličine koje uglavnom koriste korisnici usluga kontrolinga tj. menadžeri
• početak procesa – događaj koji potiče provođenje određenog procesa
• završetak procesa – događaj koji definira kraj provođenja određenog procesa.

 
dr. sc. Mladen Meter
Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje

Članak je temeljen na procesnom modelu kontrolinga, a koji predstavlja jedan od kontroling standarda. Za Hrvatsku je pripremljen od strane Poslovne učinkovitosti d.o.o. za poslovno savjetovanje (prema dopuštenju IGC-International Group of Controlling), te smo član IGC radne grupe (Njemačka,Švicarska, Austrija, Mađarska i Hrvatska) i predstavnici za Hrvatsku za međunarodni projekt za inteziviranje korištenja kontroling standarda u poslovnoj praksi.

Napomena: prilikom daljnjeg mogućeg citiranja nužno je navesti izvor: Procesni model kontrolinga, IGC, Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje, Zagreb. 

Novosti i događaji - Sve