Objavljeno: 27. 06. 2014 - 9:28

PowerPoint je u novije vrijeme postao jedan od osnovnih programa kojim se gotovo svaki uredski radnik treba moći služiti te je tako stao uz bok Excel-u a posebno Word-u koji polako pada u drugi plan. Vještine prosječnog uredskog radnika u cijelom području osmišljavanja i izrade prezentacija te samih prezentacijskih vještina nekako kaskaju za tim poraslim zahtjevima u ovom području.

 Tako smo svakodnevno svjedoci brojnim prezentacijama koje se i dalje baziraju isključivo na tekstualnom prenošenju informacija upotrebom neizostavnih „bullet point-ova“. Sve veća količina informacija koje primamo iz raznih izvora samo pojačavaju potrebu za efikasnijim i zanimljivijim prenošenjem poruka i informacija. Ključni problem je u tome što nas nitko nije naučio kako i na koji način osmisliti i efikasnije komunicirati prezentacijama, a nakon toga i kako konkretno te nove ideje pretočiti u PowerPoint slajdove. 

Obzirom na sve veću upotrebu prezentacija kao alata poslovnog komuniciranja potrebno je unaprijediti svoje vještine, a posebno iz sljedeća tri razloga:

Prezentacije su tu da ostanu

U relativno kratko vrijeme PowerPoint je prošao put od alata za rijetke i posebne prigode do neizostavnog svakodnevnog alata poslovne komunikacije. Tako je danas nova podjela u svijetu pisane poslovne komunikacije sljedeća: e-mail za brzu i nestrukturiranu komunikaciju, a prezentacija za strukturiranu i dokumentiranu komunikaciju. Osobno mi se teško sjetiti posljednje prilike kada sam u poslu došao u doticaj s Word dokumentom, a koji je još donedavno bio standard. Tako prezentacijama komuniciramo na sve više razina i u sve više prilika. Po svemu sudeći taj će se trend nastaviti i u budućnosti što će potrebu vladanja svim aspektima prezentacija gurnuti još više prema vrhu liste edukacijskih prioriteta poslovnih vještina.

Prezentacije vas mogu dovesti do promaknuća i napretka

Ljudi često olako pristupaju prezentacijama ne shvaćajući važnost dobre prezentacije i posebno odjeke i moguće pozitivne posljedice koje dobre prezentacije mogu imati na njihovu karijeru (isto kao što i loše prezentacije imaju negativni utjecaj). Sve će biti jasnije razmislimo li o tome što čini dobru prezentaciju, odnosno što sve o sebi komuniciramo dobrom prezentacijom: strukturiranost, analitičnost, kreativnost, sposobnost odvajanja bitnog od nebitnog, komunikacijske vještine, upravljanje vremenom, nošenje s pritiskom, kao i brojne druge vještine. Uzmemo li u obzir još i činjenicu da prezentacije najčešće radimo pred ljudima koji su važni za našu karijeru onda nije ni čudo da mnogi kažu da je dobra prezentacija jedna od top vještina koje vas mogu dovesti do promaknuća i poslovnog napretka.

PowerPoint se može koristiti i za mnoge druge stvari

Ako priču o prezentacijama suzimo na sam alat, a to je velikoj većini još uvijek PowerPoint, tada možemo otići i korak dalje od samih prezentacija i otkriti brojne druge mogućnosti koje on nudi. Da je PowerPoint dobar alat za prikazivanje teksta, to su nažalost mnogi otkrili. Međutim isto tako nažalost mnogi nisu prepoznali jedinstvenu kombinaciju mogućnosti PowerPoint-a za brojne druge poslovne i privatne mogućnosti upotrebe: snažne grafičke mogućnosti uključujući obradu fotografija što se može iskoristiti za izradu raznih materijala, brošura, postera, bannera, albuma  i slično. Zatim su tu multimedijalne i mogućnosti animacija pogodne za kreiranje različitih uputa, vodiča, tutorial-a i drugih edukativnih i informativnih materijala. Ako si date malo truda na internetu možete pronaći još mnogo zanimljivih i korisnih mogućnosti koje ovaj alat pruža, uključujući čak i stvaranje filmova i igrica pomoću PowerPoint-a. Ukratko, problem s današnjim prezentacijama ne leži u nezadovoljavajućem alatu, već u načinu na koji ga koristimo.

Luka Krejči, MBA

Ukoliko želite znati više o prednostima Power Point-a i profesionalnoj izradi poslovne prezentacije sudjelujte na radionici: "POWERPOINT TIPS&TRICKS - profesionalna izrada poslovne prezentacije", koja će se održati 02.07.2014. godine.

Izvor: www.poslovnaucinkovitost.eu

Korisni sadržaji i alati - Sve