UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆU – poduzeću osigurava fluentnost Objavljeno: 02. 07. 2014 - 9:11

Planiranje likvidnosti jedan je od najvažnijih poduzetničkih pokretača u operativnom upravljanju. Tko nema razvijenu konzistentnu strategiju, vrlo brzo može doživjeti financijsku katastrofu. Stoga dobro planiranje likvidnosti pomaže u ranom otkrivanju potencijalnih nedostataka – financijskih problema.

Strateške pogreške, visoki dugovi i kašnjenja plaćanja od strane kupaca česti su razlozi radi kojih  tvrtke upadaju u poteškoće s likvidnošću. Raspon mjera, koje tvrtke mogu koristiti za dosljedno planiranje likvidnosti, vrlo je raznolik, a varira od kvalificiranog upravljanja potraživanjima oko uporabe nematerijalne imovine kao sredstva financiranja do vanjskog napajanja vlastitog kapitala.

Četiri ključnih pitanja koje si poduzeća trebaju postaviti su:
1. Na koji način tvrtke mogu iskoristiti prilike/mogućnosti za poboljšanje njihove novčane situacije?
2. Na koji način planiranje likvidnosti može biti smisleno integrirano u korporativnom planiranju?
3. Koja su pravila za upravljanje strukturom kapitala?
4. Na koji način bi trebali biti postavljeni ugovori o financiranju da bi se presreli rizici i da bi se optimizirala likvidnost?

Koju ulogu ima integracija politike upravljanja rizicima u strateškom upravljanju i time kao aspekt vrijednosti orijentiran na korporativno upravljanje, pitanje je na koje je Bernd Heesen odgovorio u svojoj knjizi „Novac i upravljanje likvidnošću“, objavljenoj 2011. godine. Pregled o važnosti novca i o upravljanju likvidnosti pobliže je objasnio i podupro temeljnom tezom za planiranje i upravljanje likvidnošću. Upravljanje likvidnošću koje je aktivni instrument kontrole „budućih mogućnosti i rizika uz ostale ciljeve (npr. povećanje vrijednosti tvrtke) od najveće je važnosti da bi se smanjila podložnost krizama, a time i sama vjerojatnost nelikvidnosti.“ Prijetnja nelikvidnosti društva povezana je s dalekosežnim rizicima i posljedicama kako za same tvrtke, tako i za sudjelovanje poslovnih partnera.

Teza glasi: Poslovanje bez dobiti i bez ciljane profitabilnosti može se izvršiti za određeno razdoblje. Poslovanje bez potrebne likvidnosti, kako bi se zadovoljile dnevne obveze plaćanja, ne može opstati.

Važni koraci u kontekstu upravljanja likvidnošću

Uz pomoć nekoliko osnovnih koraka može se kontrolirati okvir za planiranje likvidnosti u svakodnevnom poslovanju. To uključuje odgovarajuće kratkoročno i srednjoročno planiranje temeljeno na tablicama i/ili odgovarajućim pokazateljima koji predstavljaju zaštitu od sadašnjih i budućih rizika pomoću upravljanja i kontrole potrebnih novčanih tokova rizika.

Faktoring kao alternativa

Osobito za industrije koje često dobivaju velike narudžbe i žive, ponajviše, od nedugoročnog predvidljivog projektnog poslovanja, kao što su izgradnja strojeva i opreme, dosljedna likvidnosti i upravljanje potraživanja ključni je čimbenik upravljanja rizicima. Faktoring može biti način ublažavanja financijskih rizika u poduzećima. Je li faktoring u kontekstu upravljanja rizicima primjeren instrument i kako ga treba koristiti?

Odgovor na pitanje dao je Tobias Keitel u svojoj knjizi „Faktoring kao alat upravljanja rizicima u projektnom poslovanju“, gdje je prikazao rezultate empirijskog istraživanja o stanju faktoringa te je, s obzirom na projektno poslovanje, u njemačkim tvrtkama u navedenim sektorima/industrijama, proučavao mogućnost njegova korištenja. Oni u potrazi za pružateljima usluga faktoringa – za podržavanje vlastitih dijelova likvidnosti i upravljanja rizicima – davatelja usluga pronalaze u velikim poduzećima organiziranim oko njemačke Udruge faktoringa koja u Institutu udruženih poduzeća pokriva oko 95 % volumena faktoringa u Njemačkoj. Međutim, od toga, samo jedan Institut kupuje regularno, primjerice potraživanja iz projektnog poslovanja njemačkih tvrtki. Ostali davatelji usluga faktoringa organizirani su u Saveznu udrugu faktoringa za srednja poduzeća. Da je faktoring kao instrument planiranja i upravljanja likvidnosti i dalje u porastu, pokazuju i brojevi u čitavoj 2011. godini: prema tome, ukupno tržište prošle je godine poraslo 18,89 % do 157.260.000.000 EUR.

Kad faktoring smisla

Znanstveno istraživanje provedeno na Sveučilištu u Kölnu ispitivalo je upotrebu faktoringa kao alata za upravljanje likvidnošću u Njemačkoj. Ispitano je više od 1.200 korisnika faktoring i onih koji ga ne koriste, te posrednika (bankara, konzultanata i pružatelja financijskih usluga) kojima je postavljeno pitanje o iskustvima s faktoringom.
Rezultati istraživanja su: 

  • U Njemačkoj faktoring ima puno bolji ugled kod korisnika, nego kod onih koji ga ne koriste.
  • Protiv uvođenja faktoringa ispitanici, između ostalog, navode argument da je preskup i prekompliciran za obradu.
  • Faktoring koristi većim tvrtkama s više od 10.000.000 EUR prihoda. 

Ovo istraživanje u velikoj je suprotnosti u odnosu na istraživanja provedena na drugim europskim tržištima, na kojima se faktoring koristi znatno više u malim i srednjim poduzeća. Međutim, čak i faktoring, na kraju, može imati rizike - naime, ako kupci tvrtkama u procesu faktoringa nisu održivi i razina potraživanja će za davatelja usluga faktoringa biti neprocjenjiva. To je ujedno jedan od razloga zašto faktoring usluge, kao dio korporativnog planiranja likvidnosti, u projektnom poslovanju nisu uvijek dostupne.

Izvor: Eva-Susanne Krah | Redaktion Springer für Professionals; http://bit.ly/1k6toj0

Korisni sadržaji i alati - Sve