• Karakteristike izvrsnog kontrolera
  Karakteristike izvrsnog kontrolera
  Karakteristike izvrsnog kontrolera
  Vaše poduzeće je naraslo toliko da trebate zaposliti jednu osobu koja će se samo baviti stručnim vođenjem i nadziranjem financija? Tražite pravu osobu koja će biti asistent u kontrolingu?
  SAZNAJTE VIŠE
 • Uloga kontrolinga u krizi
  Uloga kontrolinga u krizi
  Uloga kontrolinga u krizi
  Sigurno ste i sami svjesni da za vrlo ozbiljna pitanja vrlo rijetko postoje i trenutačna rješenja, a da su istovremeno dovoljno kvalitetna i dugoročno održiva.
  SAZNAJTE VIŠE
 
Mogućnosti upotrebe Microsoftove Power grupe proizvoda u kontrolingu i financijama

Mogućnosti upotrebe Microsoftove Power grupe proizvoda u kontrolingu i financijama

Power BI, a i ostali slični alati, mogu biti zbunjujući za korisnika i najprije treba objasniti koji alati se za što koriste, kako bi se osoba koja...

Saznajte više...
 

Hi-kvadrat test u Excel-u

Hi-kvadrat test u Excel-u

χ2-test (hi-kvadrat) je vrlo praktičan test kojeg generalno koristimo kada želimo utvrditi odstupaju li neke dobivene (opažene) frekvencije od...

Saznajte više...
 

VBA za Excel i zašto ga koristiti?

VBA za Excel i zašto ga koristiti?

Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) koristi se zajedno sa Excelom uglavnom s ciljem automatizacije određenih zadataka (koji...

Saznajte više...
 

[PREZENTACIJA] Excel®2016 – Najdraži alat kontrolera

[PREZENTACIJA] Excel®2016 – Najdraži alat kontrolera

U sljedećoj prezentaciji se nalaze kratke informacije o novostima koje nam je donio Excel®2016, a odnose se na: vizualizaciju podataka: Treemap,...

Saznajte više...
 

CBA analiza (analiza troškova i koristi)

CBA analiza (analiza troškova i koristi)

Kako bi se što uspješnije iskoristile dostupne financijske potpore iz europskih fondova, potrebno je pripremiti složenu projektnu dokumentaciju...

Saznajte više...
 

Forenzično računovodstvo: Zašto se događaju prijevare u poslovanju?

Forenzično računovodstvo: Zašto se događaju prijevare u poslovanju?

Zašto varamo, odnosno zašto pojedinci i korporacije varaju? Pitanje je na koje je lako dati odgovor jer postoje nebrojeni razlozi za izvršenje...

Saznajte više...
 

Kako izraditi kvalitetan interni akt?

Kako izraditi kvalitetan interni akt?

Pod internim aktima podrazumijevamo sve pisane dokumente od strategija do uputa za rad, kojima se definiraju osnovna pravila ponašanja, provođenja...

Saznajte više...